Przetarg na odbiór i utylizację odpadów medycznych

45_1.png Przetarg na odbiór i utylizację odpadów medycznych z ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 36 miesięcy

CPV : 90512000-9, CPV : 90524000-6,
CPV : 90524200-8
Ogłoszenie w BZP nr 64496-2010 z dnia 9-03-2010

Termin składania ofert: 22-03-2010 do godz. 900
Termin otwarcia ofert: 22-03-2010 godz. 915


Kielce, 22.03.2010

Dotyczy: PN 4/2010

Ogłoszenie wyniku 

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że w wyniku
przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 125 000 euro
na odbiór i utylizację odpadów medycznych ze Szpitala MSWiA w Kielcach na okres 36 miesięcy
wygrała następująca firma:
          
ECO-ABC Sp. z o. o
97-400 Bełchatów
ul. Przemysłowa 7
Cena oferty brutto-59 986,81 zł.
Ilość punktów-100

Do przetargu złożono dwie  oferty. 49.png Zestawienie zbiorcze ofert ZP-12 
Dyrekcja ZOZ MSWiA w Kielcach zaprasza do podpisania umowy
W siedzibie ZOZ-u  dnia 1.04.2010 r. o godz.10.00


Kielce, 2010-03-11

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na odbiór i utylizację odpadów medycznych z  ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 36 miesięcy

Pytanie1

W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje nie tylko odpady medyczne z grupy 18, ale również odpady z grupy 06;08 i 09 prosimy o podział na dwa pakiety z wydzieleniem odpadów medycznych z grupy 18 w pakiecie nr 1 i odpadów z pozostałych grup w pakiecie nr 2. Ponieważ metody unieszkodliwiania odpadów z poszczególnych grup są różne prosimy o dopuszczenie udziału podwykonawców w realizacji zadania.

Odpowiedź

Zamawiający nie  wyraża  zgody na dopuszczenie podwykonawców w realizacji zamówienia,  nie wyraża zgody na utworzenie dodatkowych pakietów w ramach asortymentu zał. nr 5.

Pytanie 2

Czy w obliczeniu wartości brutto należy zastosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie z § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur…( Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz.798 z późn. zm.), tj. zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość odpadów = wartość netto + podatek = wartość brutto?

Odpowiedź

Tak jak w SIWZ, zał.5 asortymentowo-cenowy


Materiały przetargowe (Wersja RAR)
Materiały przetargowe (Wersja ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia