Przetarg na zakup i dostawę środków czystości

45_1.png Przetarg na zakup i dostawę środków czystości dla
Szpitala ZOZ MSWiA na okres 24 miesięcy
CPV :33711900-6, CPV: 33761000-2, CPV: 33763000-6
CPV: 39800000-0,CPV: 39224300-1

Termin składania ofert: 15.03.2010 do godz. 900
Termin otwarcia ofert: 15.03.2010 godz. 915


 Kielce, 15.03.2010

Dotyczy: PN 3/2010

Ogłoszenie wyniku

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że wyniku przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 125 000 euro na zakup i dostawę środków czystości dla Szpitala MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy wygrała następująca firma:

P.U.H. DEOBOX
35-205 Rzeszów
Ul. Warszawska 1/3/114
Cena oferty brutto-77 467,32 zł.
Ilość punktów-100

Do przetargu złożono trzy  oferty. 49.png Zestawienie zbiotrcze ofert ZP-12, ZP-21 

Dyrekcja ZOZ MSWiA w Kielcach zaprasza do podpisania umowy w dniu  22.03.2010 r. w siedzibie Firmy o godz. 10.00. Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji o wyniku przetargu faxem (art.27 ust.2 PZP)


Kielce, 2010-03-09

Znak sprawy: PN nr 3/2010

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup środków czystości dla Szpitala ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy

Pytanie

Czy zamawiający dopuści w zakresie formularza asortymentowo-cenowego (zał. nr 5) wyłączenie następujących pozycji

Lp. 25-36; 38-39; 46; 53-59; 63-64

i utworzenie przez to oddzielnego pakietu?.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie dodatkowych pakietów w ramach asortymentu zał. nr 5.

Kielce, 2010-03-10

Znak sprawy: PN nr 3/2010

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup środków czystości dla Szpitala ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu  równoważnego, uniwersalnego dozownika łokciowego do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących do rąk, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadający wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką. Przeznaczony do stosowania z opakowaniami o pojemności 500ml i posiadający trwałą pompkę tłokową z możliwością regulowania dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie. Element pompki łatwo demontowany. Jednoelementowa obudowa wykonana z tworzywa ABS.

W razie wyrażenia zgody zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie bezpośrednio konkurencyjnej oferty unikając pośrednictwa hurtowni, które są kolejnym ogniwem w dystrybucji i można stwierdzić, że nie będzie w danym postępowaniu konkurencyjnym cenowo ofert przedstawicieli wytwórców.

Odpowiedź

Zamawiający  wyraża zgodę na produkty/preparaty równoważne opisanym (SIWZ), ale nie wyraża zgody na utworzenie dodatkowych pakietów w ramach asortymentu zał. nr 5.


Materiały przetargowe (wersja RAR)
Materiały przetargowe (wersja ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia