Przetarg na zakup i dostawę tonerów i materiałów biurowych

 Przetarg na zakup  i dostawę tonerów i materiałów biurowych dla Szpitala ZOZ MSWiA  na okres 24  miesiące.

Termin składania ofert: 24-02-2010 do godz. 900

Termin otwarcia ofert: 24-02-2010 godz. 915 Kielce,17.02.2010 r.


Kielce, 24.02.2010

Dotyczy: PN 2/201

31.png Ogłoszenie wyniku                                    

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje,
że wyniku przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 125 000 euro
na zakup i dostawę tonerów i materiałów biurowych dla
Szpitala MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy wygrała następująca firma:

Pakiet pierwszy-tonery

Eurooffice – Globalex
50-356 WROCŁAW
Ul. Grunwaldzka 42

Cena oferty brutto-32 190,92 zł.
Ilość punktów-100

Pakiet drugi-materiały biurowe

Biuro Market
25-346 Kielce
Ul. Zagórska 118

Cena oferty brutto-49 130,45 zł.
Ilość punktów-100

Do przetargu złożono siedem  ofert.49.png Zestawienie zbiotrcze ofert ZP-12, ZP-21 

Dyrekcja ZOZ MSWiA w Kielcach zaprasza do podpisania umowy w dniu  2.03.2010 r. w siedzibie Firmy.


Znak sprawy 2/2010

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę tonerów
i materiałów biurowych dla ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2010 o treści:

                                           

PROTEST

Zgodnie z art. 180 Prawo zamówień Publicznych składamy protest na czynność zamawiającego, polegający na umieszczeniu w SIWZ ,”załącznik cenowy nr 5-pakiet pierwszy” wymogu dostarczenia materiałów oryginalnych dla poz.1-5 oraz 8-23,

Informuję, że z dniem 29.01.2010 r. obowiązują nowe środki ochrony prawnej, w których protest nie figuruje. Art. 180 ustawy PZP dotyczy odwołania –jako środka ochrony prawnej.
Art. 180 ust. 2  wskazuje czynności wobec których przysługuje odwołanie.
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego

Zgodnie z art.181 ust.1 i 2 zamawiający dokonuje zmiany SIWZ (Przedmiot zamówienia pkt. 2.1; umowa „Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, 100% fabrycznie nowe, o takich samych parametrach technicznych jak materiały oryginalne, wytwarzane w systemie wdrożonego ISO 9001-2004".
W przypadku dostarczenia  materiałów eksploatacyjnych równoważnych wykonawca zobowiązuje się do:
-udzielenia gwarancji na dostarczone tonery, taśmy i tusze do wyczerpania środka barwiącego
-pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu równoważnego dostarczonego przez wykonawcę. Podstawą żądania przez zamawiającego naprawy drukarki(włączając w to wymianę bębna i głowicy) będzie pisemna opinia autoryzowanego serwisu producenta urządzenia.
 Załącznik cenowy nr 5-pakiet pierwszy  zostaje uzupełniony przez dostawienie dodatkowej kolumny
– na produkt równoważny.

§6 ust.6)  poprzez zapis:

W związku ze zmianą w treści SIWZ przesuwam termin
składania ofert na 24.02.2010 r. godz.9.00

 Materiały przetargowe (wersja RAR)
Materiały przetargowe (wersja ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia