Przetarg na dzierżawę budynków i gruntu

Kielce, 5.01.2010

                                   Ogłoszenie

 Przetargu nieograniczonego na dzierżawę budynków i gruntu przy ul. Wojska polskiego 51

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51  zaprasza do

składania ofert na dzierżawę budynków i gruntu pod działalność gospodarczą

1. Lokalizacja:  Kielce ul Wojska Polskiego 51-wjazd na nieruchomość od ulicy Prostej

2. Okres najmu: 10 lat(licząc od daty podpisania umowy)

3. Łączna powierzchnia budynków-2588 m²

4.  Powierzchnia gruntu-8693m²

5. Powierzchnia gruntu  1493m²- stanowi odrębny przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem na parking

6.Lokal użytkowy o powierzchni 205²m sąsiadujący z ciągiem garażowym

Oferty należy składać w siedzibie ZOZ-u(sekretariat) do19.01.2010 do godziny 10.00

Przedmiot dzierżawy można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00

Osobą upoważnioną do udostępniania oferentom przedmiotu dzierżawy jest mgr Andrzej Bartosz- kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego tel. 041 3493518 lub 602789 907

Dodatkowych informacji o przetargu udziela mgr Maria Ornatowska- Dział Marketingu i Zamówień Publicznych.


Materiały przetargowe (wersja RAR)
Materiały przetargowe (wersja ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia