Przetarg na dzierzawę budynków i gruntu przy ul. Wojska polskiego 51

Ogłoszenie

Przetargu nieograniczonego na dzierżawę budynków i gruntu przy ul. Wojska polskiego 51

Termin składania ofert do 4.01.2010 do godziny 10.00


Dotyczy sprawy nr 14/09

Kielce,4.01.2010

                                                                   

OGŁOSZENIE WYNIKU

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na Dzierżawę budynków i gruntu przy ul. Wojska Polskiego 51 została wybrana następująca Firma:

 

SANTANA STUDIO Spółka jawna
Alicja Stępień – Wałek, Mariusz Wałek

Oferta dotyczy drugiego przedmiotu dzierżawy-działka o powierzchni 851 m²

Stawka za m²-7,20zł.

Wartość brutto - 7475,18 zł.

W przetargu brała udział jedna firma, której serdecznie dziękujemy za złożenie oferty.
Dyrekcja ZOZ MSWiA w Kielcach zaprasza do podpisania umowy w dniu 11.01.2010r.
w siedzibie ZOZ-u, o godz. 10.00.

W dniu podpisania umowy prosimy o przedłożenie potwierdzenia przelewu kwoty 5000 zł, stanowiącej wymagane wadium w tym przedmiocie dzierżawy.

Informujemy, że wadium wniesione przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zaliczone w poczet kaucji gwarancyjnej.


Materiały przetargowe (wersja RAR)
Materiały przetargowe (wersja ZIP)



wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia