Przetarg na zakup i dostawę leków

OGŁOSZENIE WYNIKU

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 133000 euro na zakup i dostawę leków na okres 12 miesięcy wybrano najkorzystniejsze oferty Firm:

PZF „Cefarm-Kielce” S.A.

25-956 Kielce

Ul. Jagiellońska 70

Pakiet 1

Wartość netto-145244,59 zł

Wartość brutto-155441,32 zł

Ilość punktów-300

Pakiet 2

Wartość netto-35762,84 zł

Wartość brutto-38266,25 zł

Ilość punktow-300

Pakiet 3

Wartość netto-24390,08 zł

Wartość brutto-26290,22 zł

Ilość punktów-300

Pakiet 4

Wartość netto-89848,00zl

Wartość brutto-96137,36

Ilość punktow-300

Pakiet 6

Wartość netto-10406,01 zł

Wartość brutto-11134,42

Ilość punktow-300

Asklepios S.A.

41-800 Zabrze

Ul. Rymera 12

Pakiet 5

Wartość netto-37609,27 zł

Wartość brutto-40281,02

Ilość punktow-300

W przetargu brało udział cztery firmy, którym serdecznie dziękujemy za złożenie ofert.

Dyrekcja ZOZ MSWiA w Kielcach zaprasza do podpisania umów dnia 16.12.09 w siedzibie ZOZ-u, o godz. 10.00.
Załącznik cenowo-wartosciowy

Przetarg na zakup i dostawę leków dla szpitala ZOZ MSWiA w Kielcach
na okres 12 miesięcy CPV:33600000-6
BZP nr.411810

Termin składania ofert: 08-12-2009 do godz. 900
Termin otwarcia ofert: 08-12-2009 godz. 915

Kielce,2.12.09

                                                                                                                                                                                

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę leków dla szpitala ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 12 miesięcy.

Nr sprawy 13/09

Pytanie:

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące Umowy

1.Czy  Zamawiający wyraża zgodę w par.5 ust.1 zmienić ”obciążenia” na „uznania”?

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy  Zamawiający wyraża zgodę w par.7 ust.1b zmienić 5% na 3%

Odp.:  

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny w grupie  :

-  Pakiet 6  pozycja 8   Midanium a 15 mg/3 ml inj  - preparatu Sopodorm inj. 5 mg/2 ml inj


Odpowiedź;

Zamawiający nie dopuści możliwości wyceny  pakietu z preparatem  -  Sopodorm inj. 5 mg/2 ml inj

Pytanie:

1.Czy w pakiecie nr 5 w pozycji nr 30 Zamawiający dopuszcza preparat Hydroksyetyloskrobia 6% - 130/0,4 zawieszona w zbilansowanym roztworze elektrolitów Na, K, Mg, Cl z octanami, o osmolarności 286,5 mosm/l, pojemność 500ml, nie posiadający przeciwwskazania dotyczącego zastosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie posiadający wymagania dotyczącego pobrania próbki krwi przed podaniem preparatu w celu określenia prawidłowej grupy krwi oraz posiadający możliwość zastosowania u dzieci?

Odp.:

Tak-Zamawiający wyraża zgodę

2.Prosimy o doprecyzowanie, czy w pakiecie nr 5 w pozycji nr 1 Zamawiający ma na myśli wodę do wstrzykiwań o pojemności 500ml

Odp:

Tak- Zamawiający ma na myśli wodę do iniekcji

3.Prosimy o doprecyzowanie, czy w pakiecie nr 5 w pozycji nr 24 Zamawiający ma na       myśli 3 opakowania preparatu Addamel po 20 sztuk?

Odp.:

Tak- Zamawiający ma na myśli 3 opakowania preparatu Addamel po 20 sztuk

4.Prosimy o doprecyzowanie, czy w pakiecie nr 5 w pozycji nr 25 Zamawiający ma na myśli 4 opakowania preparatu Addiphos po 10 sztuk?

Odp.:

Tak- Zamawiający ma na myśli 4 opakowania preparatu Addiphos po 10 sztuk

Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 5 pozycja 13 należy zaoferować opakowanie posiadające szczelne połączenie z zestawem do przetoczeń?

Odp.:
Tak –bezpieczne opakowania

Czy w Pakiecie nr 5 pozycje 1,2,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19 Zamawiający wymaga bezpiecznego opakowania w postaci butelki PE stojącej wyposażonej w dwa niezależnie zabezpieczone porty infuzyjne oraz samozasklepiające się membrany nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem, zapewniające solidne połączenie z zestawem do przetoczeń, mające konstrukcję zgodną z najnowszymi standardami Farmakopei Polskiej?

Odp.:
Zamawiający wymaga bezpiecznych opakowań –tak jak w specyfikacjiMateriały przetargowe (wersja RAR)
Materiały przetargowe (wersja ZIP)
zestawienie wartościowo-ilosciowewydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia