Przetarg na zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora

Przetarg na zakup i dostawę odczynników do badań biochemicznych
wraz z dzierżawą automatycznego analizatora dla szpitala
ZOZ MSWiA w Kielcach na okres 24 miesięcy.

  • termin składania ofert: 30.11.2009 do godz. 900
  • termin otwarcia ofert: 30.11.2009 godz. 915

Kielce, 30.11.09                

Dotyczy:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ODCZYNNIKOW
BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
NA OKRES 24 MIESIĘCY DLA SZPITALA MSWiA  W KIELCACH
Nr sprawy 12/09

 Ogłoszenie wyniku 
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że wyniku przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 133 000 euro na zakup i dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego wygrała następująca firma:

HORIBA ABX Sp. z o. o.

Ul. Wał Miedzeszyński 598

03-994 Warszawa

Cena netto-258 488,00 zł.

Cena brutto-279 166,60 zł.

Ilość punktów-300

Do przetargu złożono jedną ofertę.

Dyrekcja ZOZ MSWiA w Kielcach zaprasza do podpisania umowy w dniu 3.12.09 w siedzibie Firmy.


Kielce,27.11.09

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla szpitala MSWiA w Kielcach

Znak sprawy 12/09

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora biochemicznego z chłodzonymi miejscami dla odczynników, kalibratorów i kontroli w temp.6-8 º C ?

Odpowiedź:
Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora biochemicznego, który zużywa 4 litry wody na godz. Pracy?

Odpowiedź:
 Nie- Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie:
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora biochemicznego z 12 falami?

Odpowiedź:
Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora biochemicznego z kuwetami pomiarowymi wielokrotnego użytku?

Odpowiedź:
Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora biochemicznego z jedną igłą?

Odpowiedź:
Nie Zamawiający nie wyraża zgody


Kielce,26.11.09

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników
biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
dla Szpitala ZOZ MSWiA w Kielcach

Pytanie :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę z nazwą „ ilość opakowań potrzebnych do wykonania wymaganej ilości oznaczeń” oraz podanie ceny jednostkowej netto za 1 opakowanie ?

Odpowiedź:

Tak- Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego.

 


Materiały przetargowe (wersja RAR)
Materiały przetargowe (wersja ZIP)wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia