Przetarg na zakup i dostawę szczepionek

medicina008.gif

          

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

Na zakup  i dostawę szczepionek  dla Polikliniki ZOZ MSWiA  na okres 12  miesięcy.

CPV :33651600-4     

OGŁOSZONE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 362628-2009

w DNIU 16.10 .2009

 

 

  •      Termin składania ofert 26–10–2009 r. do godz. 9:00
  •        Termin otwarcia ofert 26–10–2009 r. godz. 9:15


    OGŁOSZENIE WYNIKU

    Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę szczepionek dla polikliniki MSWiA w Kielcach na okres 12 miesięcy 07_1.png


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK CENOWY NA SZCZEPIONKI
OGŁOSZENIE WYNIKU
ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWO-PUNKTOWEwydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia