Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę szczepionek
  • Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę szczepionek dla szpitala ZOZ MSWiA w Kielcach
Termin składania ofert: 28-07-2009 r. do godz. 1000


Kielce, 2009.07.28

 

ZP-23/570/09/74

 

OGŁOSZENIE                

 

Wyniku  Zaproszenia ofertowego  na:


Zakup i dostawę szczepionek  dla Szpitala ZOZ MSWiA w  Kielcach  na  okres 12 miesięcy.

 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach informuje, że w zamówieniu publicznym poniżej równowartości
14.000 euro, wybrana została

następująca firma:


INTERFARMA Sp. z o.o.


44-100 Gliwice

ul.Zabrska 17a


Cena oferty netto 25.680,00 zł


W zaproszeniu do składania ofert brało udział dwie Firmy.

Dyrekcja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach za  zgodą Wykonawcy prześle egzemplarze umów pocztą.

Bardzo dziękujemy za udział w zaproszeniu ofertowym.Materiały przetargowewydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia