Przetarg na zakup i dostawę środków opatrunkowych

Przetarg na zakup  i dostawę środków opatrunkowych dla

szpitala ZOZ MSWiA  na okres 24  miesięcy. CPV :33141110-4

    • Termin skałdania ofert: 24-04-2009 r. do godz 900  (termin przesunięty z 22-04)

    • Termin otwarcia ofert: 24-04-2009 r. godz. 915


Wykaz wartościowo-punktowy ofert dla poszczególnych pakietów
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach
informuje, że w przetargu nieograniczonym 
poniżej równowartości 133.000 euro, wybrane zostały następujące firmy:

Lp

Pakiet

Wartość brutto

Ilość punktów

Nazwa Firmy

1.

1

19773,6

400

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

2.

2

5.767,3

400

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

3.

3

14231,0

400

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

4.

4

6750,0

400

Impuls-Med. Sp z o.o   Spółka Komandytowa

5.

5

2166,0

400

Impuls-Med. Sp. z o.o  Spółka komandytowa

6.

6

2436,0

400

Impuls-Med. Sp. z o.o Spółka komandytowa

7.

7

1369,6

400

Paul Hartman Polska Sp. z o.o

8.

8

4606,35

400

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

9.

9

6099,0

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

10.

10

20278,64

400

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

11.

11

10096,52

400

Toruńskie Zakłady materiałów Opatrunkowych

12.

12

964,07

400

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

13.

13

66,43

400

Paul Hartman Polska Sp. z o.o

14.

14

111,28

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

15.

15

307,63

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

16.

16

127,97

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

17.

17

109,89

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys: Sp. z o.o

18.

18

751,14

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

19.

19

34,24

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

20.

20

38,52

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

21.

21

784,85

400

Paul Hartman Polska Sp. z o.o

22.

22

1712,0

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

23.

23

337,05

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

24.

24

2311,2

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

25.

25

2612,94

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

26.

26

4274,65

400

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o

27.

27

2038,35

400

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Dyrekcja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach zaprasza w/w Firmy

do podpisania umów dn. 8.05.2009, ewentualnie prosimy
o kontakt telefoniczny 041 3493521

Pytania Wykonawców  i odpowiedzi Zamawiającego :


Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy niejałowej bawełnianej o szerokości 90 cm 17 nitkowej w składkach po 100 mb.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Poz. 7,8- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski elastycznej tkanej z zapinką pakowanej pojedynczo
w kartonik.
Odpowiedź: Opaska może być pakowana w osobny kartonik
Poz.9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych 5x5cm 17 nitkowych 12 warstwowych pakowanych a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę
Poz.13 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatki elastycznej opatrunkowej o długości 25 m w stanie rozciągniętym z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.?
Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę
Poz.16- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu pod gips 10 cm x 3 m lub 15cm x 3m
Odpowiedź: Nie ,Zamawiający nie wyraża zgody.
Poz.18- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej 14 cm x 3 m
Odpowiedź: Tak , Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dotyczące sposobu liczenia ceny ( wartości oferty)-Prosimy o sprecyzowanie ,jaki sposób Zamawiający przyjmie jako prawidłowy: czy wartość brutto należy wyliczyć mnożą cenę jednostkową brutto przez ilość, czy też zgodnie z & 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług(Dz.U.05.95.798),zgodnie ze wzorem :

Cena jedn .netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga prawidłowego wyliczenia ceny.

Dotyczące przedmiotu zamówienia :
Poz.3.- Czy zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych ? Wykonawca zadaje to pytanie w związku ze zdarzającymi się przypadkami oferowania przy takim opisie przedmiotu zamówienia ligniny szarej nie spełniającej wymogów wyrobu medycznego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga ligniny bielonej  spełniającej wymogi zgodne z ustawą  o wyrobach  medycznych.
Poz.18-20 –Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o czasie wiązania ok. 5 min ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. W związku z obowiązującą ustawą z dnia 20-04-2004 o wyrobach medycznych oraz Rozp. W sprawie klasyfikacji wyrobów ..,zwracamy się z pytaniem ,czy gaza bawełniana oraz kompresy gazowe będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako wyrób inwazyjny? Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby przedmiot  zamówienia w tych pozycjach stanowiły wyroby medyczne klasy II a reguła 7 (zgodnie z § 4 pkt.2 lit. c ww rozporządzenia- chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku zalicza się do klasy IIa reguła 7)
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 24-04-2009 do godz.9.00

Wynik  Przetargu   na: Zakup i dostawę środków opatrunkowych dla
Szpitala ZOZ MSWiA w  Kielcach  na okres 24 miesięcy

Materiały przetargowe
Wykaz wartoścsiowo-punktowywydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia