PRZETARGI W 2017 ROKU
Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego
KWO na Usługi przewozu i przechowywania oraz sekcji zwłok ludzkich.
Przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków przy uwzględnieniu diet dla pacjentów
Zakup, dostawę zestawu endoskopu ultrasonograficznego
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakup i dostawę leków dla Apteki szpitalnej
Zakup i dostawa szczepionek dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Zakup , dostawę zestawu oraz montaż myjni endoskopowej dwukomorowej
Na dostawę i montaż mebli
Zakup i dostawa zestawu endoskopowego oraz myjni endoskopowej
Przetarg na zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego
Na zakup i dostawa mostów medycznych, panelu i zaworów.
Usługa ubezpieczenia
Dostawa i montaż agregatu wody lodowej
Przetarg na wyposażenie studni
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę odczynników biochemicznych
Przetarg na zakup i dostawę błon i odczynników RTG
Przetarg na sterylizację
Zakup i dostawę odczynników, kalibratorów ,materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do koagulogii
Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie z budynkiem Polikliniki - IV piętro
Przetarg na dostawę materiałów szewnych
Przetarg na zakup i dostawę szczepionek przeciwko grypie
Budowa szpitala SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Dostawę gazowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, gazów technicznych
Na dostawę materiałów szewnych , materiałów hemostatycznych...
KWO na usługę utrzymania i kontrolę budynku Szpitala MSWiA w Kielcach przy ul. Ogrodowej 11 w Kielcach 
Przetarg przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości
Przetarg na dostawę odzieży ochronnej
KWO na usługę związaną z utrzymaniem i kontrolą budynku Szpitala MSWiA
Przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych
Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Sprawowanie funkcji kierownika budowy i nadzór inwestorski...
Przetarg na dostawę komputerowego zestawu diagnostycznego do pomiarów spirometrycznych
Na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunochemii...
Przetarg na dostawę implantów...
KWO Dostawa i montaż szlabanu
Przetarg na dostawę odczynników do oznaczeń markerow kardiologicznych
KWO Dostawa i montaż szlabanu
Przetarg na dostawę paliwa i oleju silnikowego
Przetarg na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu do immunochemii
Prztarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
Przetarg na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
Przetarg Na świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi pralniczej
Przetarg na wykonanie otworu studziennego
Przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów medycznych
Przetarg na przygotowanie i dostarczanie posiłków
Przetarg na zakup i dostawę zestawów operacyjnych...
wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia