PRZETARGI W 2016 ROKU
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego
Na zakup i dostawę rękawic
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego
Zakup i dostawa szczepionek
Zakup wraz z dostawą leków
Przetarg na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia Izby Przyjęć-Etap III
Przetarg na zakup i dostawę respiratora
KWO Na usługę uruchomienia i utrzymania systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej
Przetarg na zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem
Przetarg na zakup i dostawę sterylizatora parowego
KWO na zakup i sukcesywną dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji
Przetarg na zakup i dostawę karetki specjalistycznej typu "S"
KWO na zkup i sukcesywną dostawę implantów dla potrzeb ortopedii
Przetarg na zakup i dostawę karetki specjalistycznej typu "S"
Przetarg na zakup i dostawę karetki specjalistycznej typu "S"
KWO na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek przeciw grypie
Przetarg na zakup i dostawę karetki specjalistycznej typ S
KWO zakup i sukcesywną dostawę środków czystości.
KWO na zakup i sukcesywną dostawę leków, środków cieniujących i opatrunków
KWO na zakup i sukcesywną dostawę odczynników do serodiagnostyki transfuzjologicznej
KWO na zakup i sukcesywną dostawę materiałów hemostatycznych i siatek przepuklinowych
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych
KWO na zakup i sukcesywną dostawę materiałów hemostatycznych i siatek przepuklinowych
KWO na zakup i sukcesywną dostawę odczynników
Przetarg - materiały szewne
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
KWO na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych
KWO na zakup i dostawę zestawów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant
KWO na usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością
Przetarg na usługę kompleksowego żywienia pacjentów
KWO na zakup i dostawę jednodrożnych jałowych rurek
KWO na zakup i dostawę membran, biomateriałów i jednodrożnych jałowych rurek
KWO na sukcesywne zakupy paliw dla SPZOZ MSWiA w Kielcach
Przetarg na dzierżawę budynków i gruntu położonych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51
KWO na usługę prania pościeli szpitalnej
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę implantów wraz z dzierżawą kompatybilnego instrumentarium
KWO na zakup i dostawę rękawów papierowo-foliowych
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę odczynników do równowagi kwasowo-zasadowej
KWO na usługę utrzymania ciągłego ruchu wraz z dozorem i zapewnieniem serwisu kotłowni olejowo-gazowej
KWO na zakup i dostawę materiałów biurowych
KWO na zakup i dostawę strzykawek i igieł
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego
KWO na zakup i dostawę pasków diagnostycznych do glukometrów
KWO na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek przeciw grypie
wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia