PRZETARGI W 2015 ROKU
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę leków
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę materiałów włókninowych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego (opałowego)
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę odczynników do biochemii
PRZETARG NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA
KWO na zakup i dostawę defibrylatora
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek
Przetarg na zakup i dostawę leków
KWO na zakup i dostawę błon i odczynników rtg
Przetarg na usługę sterylizacji
Przetarg na zakup i dostawę tomografu komputerowego
KWO na zakup i dostawę łóżek szpitalnych z barierkami, materacy i wózka do przewożenia chorych.
KWO na zakup i sukcesywną dostawę implantów
Ogłoszenie o sprzedaży
KWO na zakup i sukcesywną dostawę odczynników
Przetarg na adaptację pomieszczeń
KWO na remont instalacji odgromowej
KWO na zakup i dostawę szczepionek przeciw grypie
Ogłoszenie o sprzedaży
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu komputerowego
KWO na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych
KWO na zakup i dostawę respiratora
KWO na zakup i dostawę środków czystości
Przetarg nieograniczony na dzierżawę budynków i gruntu
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych
Przetarg na usługę kompleksowego żywienia pacjentów
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę materiałów szewnych
KWO na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej.
Przetarg na usługę kompleksowego żywienia pacjentów
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych
KWO na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb chirurgii szczękowej-twarzowej
KWO na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb chirurgii szczękowej-twarzowej
KWO na zakup i dostawę leków
KWO na usługę prania pościeli szpitalnej
KWO na zakup paliwa
KWO na usługę prania pościeli szpitalnej
KWO na usługę utylizacji odpadów medycznych
KWO na zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego
KWO na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użycia
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę implantów
KWO na zakup i dostawę odczynników hematologicznych...
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego użycia
KWO na zakup paliwa dla SPZOZ MSW w Kielcach
KWO na zakup i dostawę pasków testowych do glukometrów.
wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia