PRZETARGI W 2014 ROKU
Przetarg na usługę kompleksowego ubezpieczenia
Przetarg na zakup i dostawę materiałów włókninowych
Przetarg na zakup i dostawę oleju napędowego grzewczego(opałowego)
Przetarg na zakup i dostawę szczepionek
Przetarg na zakup i dostawę leków
Zamówienie w trybie z wolnej ręki
Przetarg na zakup i dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych
Przetarg na dzierżawę budynków i gruntów położonych w Kielcach przy ul. wojska Polskiego 51
Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację, konfigurację, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZOZMSW w Kielcach
KWO na zakup i dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji
KWO na zakup i dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji
Przetarg na adaptację pomieszczeń
KWO na zakup i dostawę odczynników do serodiagnostyki transfuzjologicznej wraz z dzierżawą wirówki, inkubatora, pipety i dozownika
KWO na zakup i dostawę szczepionek przeciw grypie na sezon 2014-2015
Przetarg na zakup i dostawę zestawu do badań endoskopowych oraz dwóch videogastroskopów i dwóch videokolonoskopów
KWO na usługę przeglądu technicznego aparatów do znieczulenia ogólnego
Przetarg na dzierżawę budynków i gruntu
KWO na zakup i sukcesywną dostawę profesjonalnych środków do utrzymania czystości
KWO na wydzierżawienie powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą
Przetarg nazakup i sukcesywną dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz gazów technicznych
KWO na zakup i sukcesywną dostawę membran i biomateriałów dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej
Przetarg na usługę kompleksowego żywienia pacjentów
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę implantów wraz z dzierżawą kompatybilnego instrumentarium dla potrzeb chirurgii szczękowo-twarzowej
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup paliwa
KWO na zakup i sukcesywną dostawę wyposażenia
KWO na zakup paliwa
KWO na zakup i dostawę piły piezoelektrycznej
Przetarg na zakup i dostawę materiałów szewnych
Przetarg na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych
KWO na zakup i dostawę narzędzi chirurgicznych
KWO na usługę utrzymania ciągłego ruchu wraz z dozorem i zapewnieniem serwisu kotłowni olejowo-gazowej
Przetarg na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej
Przetarg na zakup i dostawę materiałów szewnych
Konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę wyposażenia
Przetargu nieograniczonego na dzierżawę budynków i gruntu
Przetarg na zakup i dostawę materiałów biurowych
Przetarg na zakup i dostawę defibrylatorów
KWO na zakup i dostawę pasków testowych do glukometrów
Przetarg na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego
Przetarg na zakup i dostawę leków
wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia