PRZETARGI W 2013 ROKU
Przetarg na zakup i dostawę leków
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę pasków testowych do glukometrów
Przetarg na usługę kopleksowego ubezpieczenia
Przetarg na zakup i dostawę materiałów włókninowych
Przetarg na zakup i dostawę odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego
Przetarg na zakup i dostawę oleju napędowego grzewczego(opałowego)
Przetarg na usługe kompleksowego ubezpieczenia
Przetarg na zakup i dostawę leków
Przetarg na zakup i dostawę szczepionek
Przetarg na zakup i dostawę szczepionek
Przetarg na zakup i dostawę albumin
Przetarg na świadczenie usługi sterylizacji
Przetarg na zakup i dostawę błon i odczynników rentgenowskich
Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia powierzchni lokalowych
Przetarg na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą koagulometru...
Przetarh na zakup i dostawę odczynników do immunochemii wraz...
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę Influvacu...
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na poziomie parteru pod potrzeby izby przyjęć ...
OGŁOSZENIE o ofertcie sprzedaży samochodu służbowego:Volkswagen Passat 1,8
KWO na zakup i dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji
KWO na zakup i dostawę szczepionek przeciw grypie na sezon 2013/2014
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego
Przetarg na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych
KWO na zakup i dostawę aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową
Przetarg na zakup i dostawę ultrasonografu...
KWO na usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością
KWO na zakup i dostawę komputerów
Przetarg na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych
Konkurencyjny Wybór Ofert na usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością
Przetarg na zakup i dostawę środków czystości
Przetarg na termomodernizacje budynku Zakładu (Polikliniki)
Przetarg na usługę kompleksowego żywienia pacjentów
KONKURENCYJNY WYBÓR OFERT na zakup paliwa
Przetarg na zakup i dostawę implantów i membran skórnych
Przetarg na zakup i dostawę myjni endoskopowej
Przetarg na usługę odbioru i utylizacji odpadów medycznych
Przetarg na zakup i dostawę implantów i biomateriałów wraz z dzierżawą kompatybilnego instrumentarium
Przetarg na usługę pralniczą
Przetarg na zakup i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
Przetarg na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników
Przetarg na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych
Przetarg na zakup i dostawę materiałów szewnych
Przetarg nieograniczony na dzierżawę budynków i gruntu
Przetarg na zakup i dostawę denozumabu
KWO na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego
KWO na wykonanie okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilajacej dla pracowni RTG
wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia