PRZETARGI W 2012 ROKU
Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia
KWO na zakup i dostawę odczynników do serodiagnostyki transfuzjologicznej wraz z dzierżawą wirówki, inkubatora, pipety i dozownika
Przetarg na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego
Na zakup i dostawę materiałów włókninowych
Przetarg na zakup i dostawę oleju napędowego grzewczego
Przetarg na zakup i dostawę Videokolonoskopu
Przetarg na zakup i dostawę obłożeń chirurgicznych
Konkurencyjny wybór ofert na usługę wymiany stolarki drzwiowej w budynku Szpitala
Przetarg na zakup i dostawę leków
Konkurencyjny Wybór Ofert na Wykonanie instalacji hydrantowej
Przetarg na zakup i dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych dla SP ZOZ MSW w Kielcach
Przetarg na zakup i dostawę szczepionek
Przetarg na zakup i dostawę aparatu ultrasonograficznego
Przetarg na świadczenie usługi sterylizacji
Przetarg na zakup i dostawę błon i odczynników RTG
Przetarg na świadczenie usługi sterylizacji
KWO na Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza wody
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane
Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i dostawę rękawów papierowo-foliowych
Konkurencyjny Wyboru Ofert na zakup i dostawę szczepionek przeciw grypie na sezon 2012/2013
Konkurencyjny Wyboru Ofert na zakup i dostawę wskaźników kontroli procesu sterylizacji oraz rękawów papierowo-foliowych
Konkurs ofert na świadczenia medyczne
Konkurencyjny wybór ofert na zakup diatermii
Przetarg na zakup i dostawę środków czystości
Przetarg na zakup i dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Przetarg na adaptację pomieszczeń na pracownię RTG
Przetarg na usługę dostawy posiłków
Przetarg na zakup i dostawę implantów i biomateriałów
Konkurencyjny wybór ofert na zakup paliwa
Przetarg na zakup i dostawę materiałów biurowych
Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia szpitali woj. Małopolskiego
Przetarg na zakup i dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora ...
Przetarg na zakup i dostawę leków
Ogłoszenie Wyniku na adaptacje pomieszczeń na pracownie RTG
wydrukuj stronę
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat: tel. 41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia