Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51 | Kielce ul. Ogrodowa 11
SZPITAL - Izba przyjęć: tel. 41 349 36 08 | PRZYCHODNIA - Rejestracja: tel. 041 349 35 29
http://www.zozmswkielce.pl/, zoz@zozmswkielce.pl
KWO na zakup i sukcesywną dostawę materiałów hemostatycznych i siatek przepuklinowych
Kielce, dn. 30.05.2016r.


Konkurencyjny Wybór Ofert na zakup i sukcesywną dostawę
materiałów hemostatycznych i siatek przepuklinowych
dla SPZOZ MSWiA w Kielcach na okres 12 miesięcy


Termin składania ofert: 7-06-2016 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 7-06-2016 godz.9:15