Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51 | Kielce ul. Ogrodowa 11
SZPITAL - Izba przyjęć: tel. 41 349 36 08 | PRZYCHODNIA - Rejestracja: tel. 041 349 35 29
http://www.zozmswkielce.pl/, zoz@zozmswkielce.pl
Przetarg - materiały szewne
Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę
materiałów szewnych dla SP ZOZ MSWiA  w Kielcach
na okres 12 miesięcy
CPV :  33141121-4; 33141127-6
Termin składania ofert: 25-05-2016 godz.9:00
Termin otwarcia ofert: 25-05-2016 godz.9:15