Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51 | Kielce ul. Ogrodowa 11
SZPITAL - Izba przyjęć: tel. 41 349 36 08 | PRZYCHODNIA - Rejestracja: tel. 041 349 35 29
http://www.zozmswkielce.pl/, zoz@zozmswkielce.pl
Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii

Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Anestezjologii

Termin składania ofert: 30-12-2013r. godz. 1015
Termin otwarcia ofert: 30-12-2013r. godz.1030